Tagarkiv: Barnehageloven

ASK i barnehageloven

Fra 1. august 2018 trer lovendringen i kraft. I barnehagelovens §19 i står det “Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen. Spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a […]

Les mer