Tagarkiv: begreper

Førmatematiske begrep, former, tall og mengder

Mange barn med behov for alternativ eller støttende kommunikasjon strever med å tilegne seg grunnleggende matematiske ferdigheter. Noen av disse barna mangler rett og slett erfaring med å bruke begrepene i praksis.

Les mer