Tagarkiv: bliss

Bedre liv med Bliss

Prosjektet “Bedre liv med Bliss” er  et 3-årig prosjekt (2017 – 2020) for  barn og ungdommer som har nytte av symbolsystemet Bliss for kommunikasjon og språkutvikling. Prosjektet er har både gruppetilbud og individuell oppfølging for barn/ungdom deres foreldre og fagpersoner. Alle barna som deltar i prosjektet får en grundig utredning av kommunikasjon og kognisjon ved oppstart, […]

Les mer

Bliss-kurs

Nybegynner- og oppfriskningskurs i symbolsystemet Bliss.

Les mer

Bliss-kurs

Blissgruppen i ISAAC Norge og Oslo Universitetssykehus arrangerer nybegynner- og oppfriskningskurs i symbolsystemet Bliss 15.-16. oktober.

Les mer

Bliss som hjelpemiddel i utvikling av språkforståelse

Barn som har store og omfattende forståelsesvansker ser ikke ut til å profittere på vanlig brukte spesialpedagogiske metoder. Ikke bare representerer disse barna en stor pedagogisk utfordring, men også krav til kunnskapen pr. i dag ikke har i skolen.

Les mer

Bliss tilgjengelig for iPhone, iPod Touch og iPad

Bliss i  norsk utgave er nå tilgjengelig i en offisiell applikasjon for iPhone, iPod Touch og iPad. Applikasjonen “iBlissymbols” inneholder omtrent 4.500 Bliss-tegn og er  tilgjengelig i Apples App-Store.

Les mer

Temabøker til Fritt Fram 3 oversatt til Bliss

Temabøkene til Aschehougs læreverk “Fritt Fram 3” ble i 2007 oversatt til Bliss. Oversettelsene er på ny gjort tilgjengelige og kan fritt lastes ned fra ASK-loftet. Med oversettelsene følger et gratis restopplag av de originale temabøkene fra Aschehoug forlag.

Les mer

Lettlestbøker fra Damm forlag oversatt til Bliss

Bokseriene Leseverkstedet og ABC Hokus Bokus fra Damm forlag ble i 2007 oversatt til Bliss. Bokseriene inneholder 18 lettlesbøker hver, i alt 36 bøker. Oversettelsene er på ny gjort tilgjengelige og kan fritt lastes ned fra ASK-loftet.

Les mer