Tagarkiv: Danmark

“Spærret inde i egen krop”

I en radiodokumentar i dag 28. juni kl 1403 på Danmarks radio P1 rettes søkelyset på vilkårene for kommunikasjon som danske borgere uten talespråk har i Danmark. En undersøkelse blant fagpersoner i Danmark viser at over halvparten av barn uten talespråk ikke får den hjelpen de trenger.

Les mer

Hefte om bildestøttet kommunikasjon

Fire danske fagpersoner med kompetanse på syn og kommunikasjon har skrevet et hefte om bildestøttet kommunikasjon. Heftet er utgitt av Institut for Syn og Hørelse i Danmark og kan fritt lastes ned.

Les mer

“Da Olympia talte”

Kommunikastionscentret i Danmark har gitt ut et inspirasjonshefte om bruk av kommunikasjonsteknologi i pedagogisk praksis. Heftet er fritt tilgjengelig.

Les mer

HITmessen 2011

20.-21. september arrangeres HITmessen for 19. gang. På programmet står forelesere fra både Norden og USA.

Les mer

Gratis tilgang på over 6000 grafiske tegn

Kommunikationscentret i Danmark har oversatt over 6000 grafiske tegn som er tegnet av Sergio Palao fra det spanske Arasaac. Disse kan du nå fritt laste ned gratis og bruke til ikke-kommersielle formål.

Les mer

Nytt kurs med Caroline Musselwhite

2. november 2010 holdt amerikanske Caroline Musselwhite en temadag om lesing og skriving i Danmark. Temadagen ble stor suksess og som en oppfølging gjennomføres nå et nytt kurs i mai 2011 i regi av TAVSgruppen i Danmark under tittelen “AAC og Literacy Camp”.

Les mer

Materiell til lese- og skriveopplæring

VIKOM (Danmark) arrangerte i samarbeid med Hjælpemiddelinstituttet i Danmark temadag om lesing og skriving den 2. november 2010 med Caroline Musselwhite fra USA. I forbindelse med temadagen og en påfølgende workshop ble det utarbeidet en del materiell etter inspirasjon fra Musselwhites opplegg. VIKOM har nå gjort materiellet tilgjengelig.

Les mer