Tagarkiv: Danmark

VIKOM har fått ny hjemmeside

Danske VIKOM fikk i dag ny hjemmeside. Den nye hjemmesiden viderefører VIKOMs gode tradisjon med relevant fagstoff om kommunikasjon og samspill hos mennesker med funksjonsnedsettelser.

Les mer

Forelesningsnotater fra HIT-messen 2010

HIT-messen 2010 i Danmark gikk av stabelen 21.-22. september 2010. Arrangementet ble arrangert for 11. gang og årets HIT-messe hadde et rekordstort antall deltakere. Nå har Hjælpemiddelinstituttet publisert forelesningsnotater fra arrangementet.

Les mer

Hvordan kan smerte hos barn uten talespråk oppdages?

Barn uten talespråk har reduserte forutsetninger for å formidle smerte enn andre barn. De er i risiko for ikke å bli forstått og dermed ikke få nødvendig hjelp til lindring av sine smerter. Danske VIKOM gjengir resultater fra nyere forskning og gir tips om redskaper for oppdagelse av smerte.

Les mer

Første nummer av VIKOM-bladet

VIKOM-bladet har kommet med sist første nummer i 2010. Bladet er en avløsning av VIKOMs tidligere nyhetsbrev. VIKOM-bladet er fritt tilgjengelig for alle og inneholder aktuelle nyheter om kommunikasjon og multiple funksjonsnedsettelser hos barn og unge uten talespråk.

Les mer

Temadag om lesing og skriving med Caroline Musselwhite

VIKOM og Hjælpemiddelinstituttet i Danmark arrangerer temadag om lesing og skriving med Caroline Musselwhite 2. november 2010.

Les mer

Kurs i kommunikasjon og samspill

VIKOM arrangerer kursrekken “Kursus i kommunikation og samspil med mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog” fra november 2010 til april 2011.

Les mer

HIT-messen 2010

HIT-messen 2010 arrangeres 21.-22. september 2010. Messen består av plenumsforelesninger, temaforedrag, seminarer, forhandlerworkshops og demonstrasjoner.

Les mer