Tagarkiv: dynamisk display

“Skal vi snakke sammen?”

Masteroppgave retter søkelys på hvordan elever med alvorlig og dyp lærehemming og deres samtalepartnere kommuniserer ved hjelp av talemaskin med dynamisk display.

Les mer