Tagarkiv: eldre

“Vi skulle haft en så’n från början”

I en artikkel av Hilda Ellborg og Sofia Zechel beskrives innføring av alternativ og supplerende kommunikasjon for fem personer med afasi i alderen 51-77 år. Resultater fra studien viser at kommunikasjonsbøker kan forbedre den funksjonelle kommmunikasjonen hos mennesker med afasi.

Les mer