Tagarkiv: film

Bruk av nettbrett i kommunikasjon

De fryder seg over økt kompetanse og god utvikling hos alle barna i barnehagen. Skogen barnehage, Askøy PPT og foreldre tok imot tilbudet om å delta i prosjektet “Vi sprenger grenser” med åpne armer.

Les mer

God ASK

Endelig er «God ASK» her – et veiledningsmateriell som viser hvordan du kan bli en god kommunikasjonspartner for små barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon.

Les mer

Informasjonsfilm om ASK

Snöball Film har laget en informasjonsfilm om elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i skolen

Les mer

Danske kortfilmer om kommunikasjon uten talespråk

Gjennom fem små filmer kan du se hvordan 60 år gamle Frank Dalhoff fra Danmark kommuniserer uten talespråk. Filmene er laget som inspirasjon for andre i samme situasjon.

Les mer

Praktisk bruk av Pictogram

Specialpedagogiska skolmyndigheten har laget filmen “Med Pictogram genom livet” og heftet “Picogram i praktien”. Film og hefte er fritt tilgjengelig.

Les mer

“Trenger vi å snakke for å lære på skolen?”

Inkludering av elever uten funksjonelt talespråk kan gi skolene store utfordringer i tilretteleggingen av læring og kommunikasjon. Etter flerårig samarbeid med Skatval skole lanserer Trøndelag kompetansesenter nå bok med film og læremidler som viser eksempler på pedagogisk praksis for elever med behov for ASK i en inkluderende skole for alle.

Les mer

DVD om tidlig kommunikasjonsutvikling

Autismeenheten har i samarbeid med andre miljøer laget en DVD om tidlig kommunikasjonsutvikling. DVD`en er nå i salg.

Les mer