Tagarkiv: FN-konvensjon

FN-konvensjonen i lettlest utgave

Bufdir har gitt ut en lettlest og forenklet versjon av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Les mer

FN-konvensjon ratifiseres

Stortinget besluttet 19. mars 2013 at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ratifiseres. Norge underskrev konvensjonen i 2007.

Les mer