Tagarkiv: foreldre

Bedre liv med Bliss

Prosjektet “Bedre liv med Bliss” er  et 3-årig prosjekt (2017 – 2020) for  barn og ungdommer som har nytte av symbolsystemet Bliss for kommunikasjon og språkutvikling. Prosjektet er har både gruppetilbud og individuell oppfølging for barn/ungdom deres foreldre og fagpersoner. Alle barna som deltar i prosjektet får en grundig utredning av kommunikasjon og kognisjon ved oppstart, […]

Les mer

AKKtiv kurslederutdanning

Habiliteringssenteret ved Sykehuset i Vestfold inviterer til kurslederutdanning i det svenske opplærings- programmet AKKtiv for foreldre til barn med kommunikasjonsvansker.

Les mer

Invitasjon til AKKtiv KomIgang – kurslederkurs

Habiliteringsenteret ved Sykehuset i Vestfold inviterer til kurslederkurs for fagpersoner som skal lede AKKtiv KomIgang kurs for foreldre til barn med kommunikasjonsvansker. Kurset har ennå noen ledige plasser.

Les mer

“Det blir bliss!”

Dette er tittelen på en masteroppgave i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo våren 2010. Oppgaven omhandler foreldres erfaringer med valg og bruk av Bliss som alternativ og supplerende kommunikasjon.

Les mer