Tagarkiv: grafiske tegn

Nyheter i bilder

Ikke alle klarer å lese vanlig tekst eller får med seg nyheter på vanlig måte. I dag lanseres nettavisen Nyheter i bilder. Det er en lettlest nettavis med grafiske tegn og symboler som skal gjøre nyheter tilgjengelig for alle.

Les mer

Illustrasjoner til kjente eventyr

Fra boken “Tusen ting å tenke på” og nettressursen 2-tusen.no har Møller-Trøndelag kompetansesenter fristilt illustrasjoner til fire kjente eventyr. Illustrasjonene kan fritt lastes ned.

Les mer

www.2-tusen.no

Et nytt nettsted er nå utviklet av Møller-Trøndelag kompetansesenter. Et gratis, digitalt læremiddel for å fremme begrepsutvikling hos barn i alderen 4 – 10 år.

Les mer

Stig sin kommunikasjonsbok

Stig sin kommunikasjonsbok er en enkel kommunikasjonsbok laget i Programsnekker. Stig er 5 år, og kommunikasjonsboken hans er fritt tilgjengelig.

Les mer

Ledige plasser på PODD-kurs

26.-30. september arrangeres PODD introduksjonskurs, og den 29. september er det Introduksjonskurs om PODD. Begge kursene er i Tønsberg med Gayle Porter og Lee Withall som forelesere. Det er fortsatt ledige noen få plasser på  kursene.

Les mer

Lese- og skriveoppgaver for InPrint

For dataprogrammet InPrint er det utarbeidet lese- og skrivetreningsoppgaver med grafiske tegn av typen WLS. Materialet er fritt tilgjengelig.

Les mer

Førmatematiske begrep, former, tall og mengder

Mange barn med behov for alternativ eller støttende kommunikasjon strever med å tilegne seg grunnleggende matematiske ferdigheter. Noen av disse barna mangler rett og slett erfaring med å bruke begrepene i praksis.

Les mer