Tagarkiv: grafiske tegn

Språklig bevissthet

Møller-Trøndelag kompetansesenter frigir et hefte som er laget for å arbeide med språklig bevissthet med særlig vekt på barn som bruker grafiske tegn.

Les mer

Bliss som hjelpemiddel i utvikling av språkforståelse

Barn som har store og omfattende forståelsesvansker ser ikke ut til å profittere på vanlig brukte spesialpedagogiske metoder. Ikke bare representerer disse barna en stor pedagogisk utfordring, men også krav til kunnskapen pr. i dag ikke har i skolen.

Les mer

me too språkstarten

me too språkstarten er en perm med flere hundre grafiske tegn av tegnsettet Symbolstix. Språkstarteren består av plastark med symboler, festet med Tac-It, ferdig klippet ut og klar til bruk.

Les mer

Gratis tilgang på over 6000 grafiske tegn

Kommunikationscentret i Danmark har oversatt over 6000 grafiske tegn som er tegnet av Sergio Palao fra det spanske Arasaac. Disse kan du nå fritt laste ned gratis og bruke til ikke-kommersielle formål.

Les mer

Jørgens snakkebok

Jørgen var 8 år da denne boka ble laget. Jørgen har autisme og bruker en god del håndtegn i tillegg til denne grafiske snakkeboka. Språklig antar man at han forstår mye av det som blir sagt til ham. Han har til nå kommunisert ved hjelp av kroppsspråk, gester, lyder, noen ord og med håndtegn.

Les mer

PECS som kommunikasjons- fremmende tiltak

Janne Mari Akselsen Sørensen skrev i 2010 en artikkel til ISAAC Norges blad “Dialog” om PECS (Picture Exchange Communication System). ASK-loftet har fått tillatelse til å gjengi artikkelen.

Les mer

Bliss tilgjengelig for iPhone, iPod Touch og iPad

Bliss i  norsk utgave er nå tilgjengelig i en offisiell applikasjon for iPhone, iPod Touch og iPad. Applikasjonen “iBlissymbols” inneholder omtrent 4.500 Bliss-tegn og er  tilgjengelig i Apples App-Store.

Les mer