Tagarkiv: habilitering

Veileder om barn og unge med habiliteringsbehov

Helsedirektoratet har sammen med Utdanningsdirektoratet laget en veileder for samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren. Veilederen omtaler barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Les mer

Svensk modell for tidlig innsats for kommunikasjon

En rykende fersk rapport beskriver en modell for hvordan man ser for seg tidlig innsats overfor barn med store kommunikasjonsvansker i Sverige. Rapporten er skrevet med utgangspunkt i et prosjekt om evidensbasert habilitering og retter seg spesielt mot fagpersoner som arbeider med habilitering overfor barn og ungdom.

Les mer