Tagarkiv: inkludering

Fagdag om inkluderende opplæring og ASK

14. september 2011 arrangerer Møller-Trøndelag kompetansesenter fagdag under tittelen “Trenger vi å snakke for å lære på skolen?”. Fagdagen har utgangspunkt i boka med samme navn .

Les mer

Fagdag “Trenger vi å snakke…?”

14. september 2011 arrangerer Møller-Trøndelag kompetansesenter fagdag under tittelen “Trenger vi å snakke for å lære på skolen?”. Fagdagen har utgangspunkt i boka med samme navn som kom ut i 2010. Boken beskriver skolehverdagen til tre elever som helt eller delvis mangler funksjonelt talespråk ved Skatval skole.

Les mer

“En gåtefull ung mann” – prisbelønt historie om Tobias

Tobias på tolv år går på Fagernes skole på Finnsnes i Troms. Gjennom Statped Nords Arena-prosjekt har de voksne rundt Tobias utviklet større forståelse for Tobias sitt eget språk. Statpeds magasin “Rom for læring” mottok nylig pris for historien om Tobias.

Les mer

Språk uten tale

I juli-nummeret av NAKUs magasin Utvikling er det laget en reportasje fra Skatval skole med fokus på ASK i skolen. Her kan vi lese om Sverre, Mats og Aksel som deltar på aktivitetsdag ute i marka sammen med sine medelever.

Les mer

“Trenger vi å snakke for å lære på skolen?”

Inkludering av elever uten funksjonelt talespråk kan gi skolene store utfordringer i tilretteleggingen av læring og kommunikasjon. Etter flerårig samarbeid med Skatval skole lanserer Trøndelag kompetansesenter nå bok med film og læremidler som viser eksempler på pedagogisk praksis for elever med behov for ASK i en inkluderende skole for alle.

Les mer

“Se hva jeg kan” – ny dokumentarfilm

”Se hva jeg kan” er navnet på en ny dokumentarfilm om ei jente med multifunksjonshemming og hennes muligheter i en inkluderende skole.

Les mer

Skatval skole viser vei

Ved Skatval skole går det tre elever med nedsatt talespråk, og som derfor er avhengig av alternativ og supplerende kommunikasjon. Måten skolen har håndtert utfordringene knyttet til disse elevene på, har gjort Skatval til en foregangsskole. Nå skal andre skoler over hele landet få nyte godt av arbeidet skolen har nedlagt. Skatval skole er en […]

Les mer