Tagarkiv: kartlegging

Etterutdanning i ASK for PP-tjenesten

Det tilbys nå en etterutdanning i ASK for ansatte i PP-tjenesten med oppstart høsten 2017. Statped er ansvarlig for utdanningen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.  ASK er et fagfelt under stadig utvikling, og behovet for oppdatert kunnskap i kommunene er stort. Målsettingen med etterutdanningen er å styrke PPT sin kompetanse innenfor feltet. Blant annet ved å kunne: […]

Les mer

«Telte han deg også?»

Statped midt inviterer til kurs i kartlegging av kommunikasjon for mennesker som mangler talespråk, som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Les mer

Kartlegging av smerte

Danske Socialstyrelsen har gitt ut materiell for kartlegging av smerte hos mennesker med multifunksjonshemming. Materiellet kan brukes av fagpersoner og pårørende og er fritt tilgjengelig.

Les mer

Tidlig språkutvikling hos norske barn

“Tidlig språkutvikling hos barn – MacArthur-Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling” er publisert i norsk utgave og er nå i salg.

Les mer

Videoforelesning om Social Networks

På ASK-loftet finner du nå fritt tilgjengelig en videoforelesning om kartleggingsmaterialet Social Networks.

Les mer

Revidert norsk utgave av Social Networks Noteringshefte

Den norske utgaven av kartleggingsmaterialet Social Networks ble utgitt i 2006. Trøndelag kompetansesenter har revidert den norske oversettelsen av noteringsheftet for Social Networks og nå er 2. utgave klar.

Les mer

Kurs i TROG-2 og BPVS II

Møller kompetansesenter arrangerer kurs i TROG-2 (Test for Reception of Grammar-2) og BPVS II (British Picture Vocabulary Scale II). Kurset arrangeres i sammenheng med utdanningsmodul i audiopedagogikk, men er åpent for alle.

Les mer