Tagarkiv: kartlegging

Hvordan kan smerte hos barn uten talespråk oppdages?

Barn uten talespråk har reduserte forutsetninger for å formidle smerte enn andre barn. De er i risiko for ikke å bli forstått og dermed ikke få nødvendig hjelp til lindring av sine smerter. Danske VIKOM gjengir resultater fra nyere forskning og gir tips om redskaper for oppdagelse av smerte.

Les mer

Bliss-utgave av “En språkforståelsesprøve for hørselshemmede”

En språkforståeselsprøve for hørselshemmede er oversatt til Bliss og tilgjengelig for fri nedlastning. Denne utgaven er oversatt til Bliss av Astri Holgersen og tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter. Oversettelsen er utarbeidet i forbindelse med prosjektet “ASK i en inkluderende skole”.

Les mer