Tagarkiv: kombinerte sansetap

Å gjøre det uforståelige forståelig

I sin artikkel i Spesialpedagogikk nr 10/2012 beskriver Anne Merete Tengs og Karin Torgerstuen hvordan dataprogrammet Sarepta kan være et hjelpemiddel for kommunikasjon og utvikling av språk iundervisningen med døvblinde elever.

Les mer