Tagarkiv: lese

Fagdag om leseferdigheter

Hvordan fremme leseferdighet for personer med alvorlig lese/skrive vansker og/ eller lærevansker? Fagdagen setter fokus på hvorfor eleven ikke leser funksjonelt og hva man kan gjøre for å lykkes bedre med dette. For personer med alvorlige lese- og skrivevansker og /eller kognitive vansker, samt for mennesker uten funksjonell tale er det nødvendig med strukturert, systematisk og målbar […]

Les mer

Fagdag om leseferdigheter

Hvordan fremme leseferdigheter for personer med alvorlig lese/skrive vansker og/eller lærevansker? Dette er tema for en fagdag om hvorfor eleven ikke leser funksjonelt og hva man kan gjøre for å lykkes bedre med dette.

Les mer

Kurs i ASK-IT

ASK-IT er et lese- og skriveopplæringsprogram utviklet for Programsnekker. Programmet inneholder lærestoff for 1. og 2. trinn for elever med behov for grafiske tegn. 23. mai 2012 arrangerer Abilia kurs i ASK-IT i samarbeid med Møller-Trøndelag kompetansesenter.

Les mer

Lese- og skriveoppgaver for InPrint

For dataprogrammet InPrint er det utarbeidet lese- og skrivetreningsoppgaver med grafiske tegn av typen WLS. Materialet er fritt tilgjengelig.

Les mer

Nytt kurs med Caroline Musselwhite

2. november 2010 holdt amerikanske Caroline Musselwhite en temadag om lesing og skriving i Danmark. Temadagen ble stor suksess og som en oppfølging gjennomføres nå et nytt kurs i mai 2011 i regi av TAVSgruppen i Danmark under tittelen “AAC og Literacy Camp”.

Les mer

Materiell til lese- og skriveopplæring

VIKOM (Danmark) arrangerte i samarbeid med Hjælpemiddelinstituttet i Danmark temadag om lesing og skriving den 2. november 2010 med Caroline Musselwhite fra USA. I forbindelse med temadagen og en påfølgende workshop ble det utarbeidet en del materiell etter inspirasjon fra Musselwhites opplegg. VIKOM har nå gjort materiellet tilgjengelig.

Les mer

Lettlestbøker fra Damm forlag oversatt til Bliss

Bokseriene Leseverkstedet og ABC Hokus Bokus fra Damm forlag ble i 2007 oversatt til Bliss. Bokseriene inneholder 18 lettlesbøker hver, i alt 36 bøker. Oversettelsene er på ny gjort tilgjengelige og kan fritt lastes ned fra ASK-loftet.

Les mer