Tagarkiv: masteroppgave

”… la meg se hva hun sier…”

Ny masteroppgave belyser ulike faktorer som innvirker på utvikling av kommunikative ferdigheter etter å ha ervervet en alvorlig hjerneskade.

Les mer

“Å forstå – og bli forstått”

Dette er tittelen på en masteroppgave i spesialpedagogikk om kommunikasjon mellom en elev som benytter seg av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og hans kommunikasjonspartnere.

Les mer