Tagarkiv: Norge

Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning

Frambu arrangerer fagkurs 8. og 9. april 2014 om kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning.

Les mer

Statped midt arrangerer ASK-kurs i mai

Statped midt arrangerer tre kurs i alternativ og supplerende kommunikasjon i løpet av mai.

Les mer

Bruk av nettbrett i kommunikasjon

De fryder seg over økt kompetanse og god utvikling hos alle barna i barnehagen. Skogen barnehage, Askøy PPT og foreldre tok imot tilbudet om å delta i prosjektet “Vi sprenger grenser” med åpne armer.

Les mer

Nye apper fra Statped

Statped har utviklet en serie på sju bøker for barn i barnehagealder. Bøkene er tilgjengelige som apper på iPad.

Les mer

Fagdager om kommunikasjonsløsninger

Hvilke kommunikasjonsløsninger skal vi velge til de som har utfordringer med å snakke eller ikke forstår alt vi sier? Barnehabiliteringen i Finnmark, NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark og Statped nord går sammen om å arrangere fagdager om valg av kommunikasjonsløsninger. Målgruppe: de som har spesielt ansvar for mennesker med behov for Alternativ eller Supplerende kommunikasjon Første dag […]

Les mer

Har du lyst til å ta utdanning i ASK?

Studiet i alternativ og supplerende kommunikasjon ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold gir deg en innføring i alternative måter å kommunisere på for mennesker med redusert mulighet til å uttrykke seg ved hjelp av tale.

Les mer

Unge og voksnes erfaringer med kommunikasjons- hjelpemidler

Maja Dahn Kiil sin masteroppgave i spesialpedagogikk stiller spørsmål om hvilke erfaringer og opplevelser unge og voksne har med kommunikasjonshjelpemidler. Undersøkelsen er basert på intervju av fire brukere av kommunikasjonshjelpemidler i alderen 16 til 60 år.

Les mer