Tagarkiv: Norge

Kommunikasjon etter ervervet hjerneskade

En intervju-undersøkelse blant pårørende til personer med ervervet hjerneskade, stiller spørsmål om hvordan de opplever bruk av alternative og supplerende måter å kommunisere på i hverdagen.

Les mer

Søkelys på overføring av informasjon om ASK

Masteroppgave i spesialpedagogikk viser stor variasjon i hvordan og i hvilken grad informasjon om ASK blir overført mellom skole og bolig for elever som bruker ASK i grunnskole og videregående skole.

Les mer

ASK for synshemmede

Visste du at også barn og unge som er blinde kan ha stor glede av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)?

Les mer

God ASK

Endelig er «God ASK» her – et veiledningsmateriell som viser hvordan du kan bli en god kommunikasjonspartner for små barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon.

Les mer

Informasjonsfilm om ASK

Snöball Film har laget en informasjonsfilm om elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i skolen

Les mer

Kurs og workshop i Rolltalk Designer

NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag inviterer til innføringskurs og workshop i Rolltalk Designer.

Les mer

Tusen tegn å tenke på

Boken “Tusen tegn å tenke på” er endelig her.

Les mer