Tagarkiv: Norge

Kurs og workshop i Communicator

NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag inviterer til innføringskurs og workshop i Communicator.

Les mer

“Det viktigste for meg er å kunne kommunisere”

I sin masteroppgave i pedagogikk ved UiT Norges Arktiske Universitet stiller Tove Torgnes Kristensen spørsmål om hva som må være til stede for at en samtale skal oppleves som god for personer som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon.

Les mer

Diverse kurs høsten 2014

Statped midt, Statped vest og Statped sørøst arrangerer en rekke kurs i alternativ og supplerende kommunikasjon denne høsten. I tillegg arrangerer Molde voksenopplæring kurs i bruk av Talking Mats.

Les mer

ASK-kurs i Bergen

Statped vest inviterer til dagskurs og workshop i alternativ og supplerende kommunikasjon 1. og 2. oktober 2014 i Bergen. Målgruppe er foreldre/pårørende og fagpersoner.

Les mer

Rapport fra ekspertgruppen i spesialpedagogikk

​I Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap foreslo regjeringen å nedsette en ekspertgruppe til å utarbeide en kunnskapsstatus og en analyse over behov for videre satsing på spesialpedagogiske utdanninger og spesialpedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid. Nå har ekspertgruppen kommet med sin rapport.

Les mer

Øyestyring på data for barn i førskolen

Bruk av ny teknologi kan være forskjellen på å kunne kommunisere eller ikke for noen barn. Det er avgjørende å komme tidlig i gang. Se video om hvordan Linnea (5) fra Stjørdal bruker øyestyring på dataen.

Les mer

Basiskurs i ASK i Molde

Statped midt inviterer til kurs i basisferdigheter for kommunikasjon hos mennesker som mangler funksjonelt talespråk, og som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Kurset holdes ved Rica Seilet Hotel i Molde 20. mai 2014.

Les mer