Tagarkiv: Opplæringsloven

Hvor godt kjenner du regelverket om ASK?

Vet du hvilke rettigheter som gjelder for elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon? Og hvordan du skal bruke disse? Utdanningsdirektoratet hjelper deg med å avklare når ASK kan være del av tilpasset opplæring og når det kreves enkeltvedtak.

Les mer

Endret Opplæringslov på plass før skolestart

De vedtatte endringene i Opplæringsloven og Privaskoleloven som omhandler ASK trer i kraft 1. august 2012. Vi gratulerer elever, foreldre/pårørende og betalte hjelpere som selv bruker eller støtter bruken av ASK.

Les mer

Første behandling av lovforslag

Tirsdag 5. juni 2012 behandlet Stortinget lovforslaget om endringer i Opplæringsloven som presiserer rettighetene for opplæring til elever med behov for ASK.

Les mer