Tagarkiv: ordforråd

Ny fagbok om valg av ordforråd og implementering

Augmentative and Alternative Communication Intervention.  An Intensive, Immersive, Socially-Based Service Delivery Model av Janet L. Todd er nå tilgjengelig. Boka gir detaljert innblikk i arbeid med barn som har komplekse kommunikasjonsbehov. Det gis  bakgrunnskunnskap som er nødvendig for en vellykket implementering av intervensjon. Inkludert tanker rundt valg av vokabular for begynnende kommunikatører, hvordan man lager […]

Les mer

Temadager med Emmy Kjelman

23.-24. mai 2011 arrangeres temadager med Emmy Kjelman fra Danmark. Sentrale tema for dagene er hvordan legge til rette for rask og effektiv kommunikasjon, hvordan lage gode kommunikasjonsbøker og hvordan bygge opp effektive kommunikasjonsoppsett på dataskjerm. Temadagene arrangeres av Abilia.

Les mer

Kurs i å lage en kommunikajsonsbok

20. oktober 2010 arrangerer Tobii Norge og Me too kurs i oppbygning av kommunikasjonsbøker basert på grafiske tegn. Kurset arrangeres i lokalene til Trøndelag kompetansesenter/Høgskolen i Nord-Trøndelag. Kurset er gratis, med Marianne Semner som kursholder.

Les mer

Kurs i TROG-2 og BPVS II

Møller kompetansesenter arrangerer kurs i TROG-2 (Test for Reception of Grammar-2) og BPVS II (British Picture Vocabulary Scale II). Kurset arrangeres i sammenheng med utdanningsmodul i audiopedagogikk, men er åpent for alle.

Les mer

The Growth of Phrases

Bitte Rydeman disputerte 4. juni 2010 med doktoravhandlingen “The Growth of Phrases. User-centred Design for Activity-based Voice Output Communication Aids”. Doktoravhandlingen er nå fritt tilgjengelig og kan leses her.

Les mer

Forslag til vokabular for ulike aktiviteter

DART Kommunikations- og dataresurscenter i Sverige har gjort tilgjengelig eksempler på ordforråd som kan brukes som forslag på vokabular for ulike inne- og uteaktiviteter. Eksemplene er laget med utgangspunkt i en jente på 7 år. Vokabularforslaget er fritt tilgjengelig.

Les mer