Tagarkiv: pcs

Barnehagebarns erfaringer med ASK

Med utgangspunkt i intervjuer av barn gir en ny masteroppgave i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo innblikk i fire barnehagebarns kunnskaper om og erfaringer med det grafiske tegnsystemet PCS i lek.

Les mer

Taleteknologi for de minste

«Samspill, lek og kommunikasjon» er et veiledningshefte om taleteknologi som vei til økt deltakelse for små barn med kommunikasjonsutfordringer.

Les mer

Grunnkurs i Boardmaker og Programsnekker

Vi minner om Abilias grunnkurs i Boardmaker og Programsnekker 4. og 6. mars i Trondheim.

Les mer

PODD-inspirert øyepekebok

Fra en av våre saker i Statped midt deler vi en avansert øyepekebok organisert etter Gayle Porters PODD-prinsipper.

Les mer

Kommunikasjonsbøker til bruk i sykehus

Habiliteringstjenesten i Telemark har laget to bøker til bruk i sykehus. Bøkene er fritt tilgjengelig for programmene Boardmaker, Communicator og SymbolMate. Saken ble oppdatert 5. september 2012.

Les mer

Førmatematiske begrep, former, tall og mengder

Mange barn med behov for alternativ eller støttende kommunikasjon strever med å tilegne seg grunnleggende matematiske ferdigheter. Noen av disse barna mangler rett og slett erfaring med å bruke begrepene i praksis.

Les mer

Jørgens snakkebok

Jørgen var 8 år da denne boka ble laget. Jørgen har autisme og bruker en god del håndtegn i tillegg til denne grafiske snakkeboka. Språklig antar man at han forstår mye av det som blir sagt til ham. Han har til nå kommunisert ved hjelp av kroppsspråk, gester, lyder, noen ord og med håndtegn.

Les mer