Tagarkiv: pcs

En sangbok med PCS

Dette er et lite eksempel på hvordan symboler kan brukes for å visualisere sanger. Sangboken er laget med PCS-symboler.

Les mer

John Morgans kommunikasjonsbok

John Morgan er snart 6 år og går i barnehage. Nå har han nettopp fått sin første ordentlige kommunikasjonsbok.

Les mer

Snakkebok

Mariëtte van Dijk ved Habiliteringstjenesten for barn i Vestfold har laget en snakkebok for et barn med utviklingshemning.

Les mer

Eksempelmateriell for språklig bevissthet

Eksempelmateriell tilrettelagt for språklig bevissthet med særlig vekt på barn som bruker grafisk kommunikasjon. Materialet gjør bruk av PCS-symboler og fotografi, og vokabularet er primært sortert for å kunne lytte ut førstelyd. Det kan også brukes til å lytte etter lyder inne i ord eller sistelyd.

Les mer