Tagarkiv: podd

Avansert workshop i PODD med Gayle Porter

Abilia og Statped sørøst arrangerer fem-dagers avansert workshop i PODD med Gayle Porter 2.-6. november 2015.

Les mer

Informasjon om PODD-kurs

I løpet av våren arrangeres ulike PODD-kurs i Sverige, Danmark og Luxemburg.

Les mer

Videoklipp om PODD

Habiliteringssenteret i Vestfold ved Tone Mjøen og Mariëtte van Dijk har samlet noen linker med videoklipp på You Tube om PODD.

Les mer

Påminnelse om fagdag om PODD

Vi minner om fagdagen om PODD 26. november.

Merk påmeldingsfristen 12. november.

Les mer

Fagdag om PODD

Statped midt inviterer til fagdag 26. november om oppbygging og organisering av ordforråd etter PODD-prinsippene (pragmatisk organisert dynamisk display) for mennesker uten funksjonelt talespråk.

Les mer

PODD «Inspirasjonskurs»

Statped sørøst inviterer til PODD «Inspirasjonskurs» 16.- – 17. oktober 2013 på Gjøvik. Foredragsholder er Tone Mjøen ved Habiliteringssenteret i Vestfold.

Les mer

PODD snakkebok for barn i førskolealder

Denne boka er en forenkling av en ordinær PODD-bok, begynner tidlig på 3 x 3 symboler pr side. Boka er tilpasset et barn i førskolealder med kognitive utfordringer.

Les mer