Tagarkiv: skole

Søkelys på overføring av informasjon om ASK

Masteroppgave i spesialpedagogikk viser stor variasjon i hvordan og i hvilken grad informasjon om ASK blir overført mellom skole og bolig for elever som bruker ASK i grunnskole og videregående skole.

Les mer

Seminar om samarbeid om tilrettelegging og deltakelse

NAV Kompetansesenter for Tilrettelegging og Deltakelse (NAV TILDE) inviterer til seminaret «What does the fox say? Og hva gjør den lille røde høna?» 31. mars – 1. april 2014.

Les mer

Muligheter for bruk av iPad som hjelpemiddel for barn

Fem bachelor-studenter i ergoterapi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag har skrevet en prosjektrapport med utgangspunkt i å undersøke hvordan barn med kognitive og kommunikative utfordringer kan bruke iPad i skolen.

Les mer

Å gjøre det uforståelige forståelig

I sin artikkel i Spesialpedagogikk nr 10/2012 beskriver Anne Merete Tengs og Karin Torgerstuen hvordan dataprogrammet Sarepta kan være et hjelpemiddel for kommunikasjon og utvikling av språk iundervisningen med døvblinde elever.

Les mer

“Skal vi snakke sammen?”

Masteroppgave retter søkelys på hvordan elever med alvorlig og dyp lærehemming og deres samtalepartnere kommuniserer ved hjelp av talemaskin med dynamisk display.

Les mer

Endret Opplæringslov på plass før skolestart

De vedtatte endringene i Opplæringsloven og Privaskoleloven som omhandler ASK trer i kraft 1. august 2012. Vi gratulerer elever, foreldre/pårørende og betalte hjelpere som selv bruker eller støtter bruken av ASK.

Les mer

“Å forstå – og bli forstått”

Dette er tittelen på en masteroppgave i spesialpedagogikk om kommunikasjon mellom en elev som benytter seg av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og hans kommunikasjonspartnere.

Les mer