Tagarkiv: skole

www.2-tusen.no

Et nytt nettsted er nå utviklet av Møller-Trøndelag kompetansesenter. Et gratis, digitalt læremiddel for å fremme begrepsutvikling hos barn i alderen 4 – 10 år.

Les mer

Fagdag om inkluderende opplæring og ASK

14. september 2011 arrangerer Møller-Trøndelag kompetansesenter fagdag under tittelen “Trenger vi å snakke for å lære på skolen?”. Fagdagen har utgangspunkt i boka med samme navn .

Les mer

Tilskudd til utvikling av læremidler

Utdanningsdirektoratet har nylig offentliggjort kunngjøring om tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler. Tilskuddsordningen gir skoler, fagmiljø, forlag og andre læremiddelprodusenter muligheten til støtte for læremiddelprosjekt.

Les mer

Fagdag “Trenger vi å snakke…?”

14. september 2011 arrangerer Møller-Trøndelag kompetansesenter fagdag under tittelen “Trenger vi å snakke for å lære på skolen?”. Fagdagen har utgangspunkt i boka med samme navn som kom ut i 2010. Boken beskriver skolehverdagen til tre elever som helt eller delvis mangler funksjonelt talespråk ved Skatval skole.

Les mer

“En gåtefull ung mann” – prisbelønt historie om Tobias

Tobias på tolv år går på Fagernes skole på Finnsnes i Troms. Gjennom Statped Nords Arena-prosjekt har de voksne rundt Tobias utviklet større forståelse for Tobias sitt eget språk. Statpeds magasin “Rom for læring” mottok nylig pris for historien om Tobias.

Les mer

Temabøker til Fritt Fram 3 oversatt til Bliss

Temabøkene til Aschehougs læreverk “Fritt Fram 3” ble i 2007 oversatt til Bliss. Oversettelsene er på ny gjort tilgjengelige og kan fritt lastes ned fra ASK-loftet. Med oversettelsene følger et gratis restopplag av de originale temabøkene fra Aschehoug forlag.

Les mer

Kurs om tilrettelegging i skolen for barn med språkvansker

Kurset innledes med en teoretisk innføring om språkvansker hos barn. Deretter vil ulike prinsipper og mulige tilnærmingsmåter for praktisk tilrettelegging i skolen bli gjennomgått. På dette kurset skal praktisk tilrettelegging være i fokus, og deltakerne oppfordres til å komme med tanker, vurderinger og spørsmål fra sin egen praksis.

Les mer