Tagarkiv: skole

“Tusen ting å tenke på”

Trøndelag kompetansesenter har sammen med Møller kompetansesenter produsert læreboka ”Tusen ting å tenke på”. Bokas innhold tar utgangspunkt i Kunnskapsløftets kompetansemål for 1. og 2. trinn, men er forenklet og tilrettelagt for elever med kognitive utfordringer. Boka er satt sammen av illustrasjoner og grafiske tegn.

Les mer

Språk uten tale

I juli-nummeret av NAKUs magasin Utvikling er det laget en reportasje fra Skatval skole med fokus på ASK i skolen. Her kan vi lese om Sverre, Mats og Aksel som deltar på aktivitetsdag ute i marka sammen med sine medelever.

Les mer

Prosjektoppgaver fra ASK-studiet 2008/2009

Leseferdigheter, narrativ kompetanse og bruk av PECS er tema i tre prosjektoppgaver fra ASK-studiet i studietåret 2008/2009. Høgskolen har frigitt oppgavene og de kan fritt leses her.

Les mer

“Trenger vi å snakke for å lære på skolen?”

Inkludering av elever uten funksjonelt talespråk kan gi skolene store utfordringer i tilretteleggingen av læring og kommunikasjon. Etter flerårig samarbeid med Skatval skole lanserer Trøndelag kompetansesenter nå bok med film og læremidler som viser eksempler på pedagogisk praksis for elever med behov for ASK i en inkluderende skole for alle.

Les mer

Tilskudd til læremidler for elever med behov for ASK

Utdanningsdirektoratet kunngjør tilskudd til utvikling og produksjon av multifunksjonelle læremidler for Kunnskapsløftet. Tilskuddsordningen gir denne gangen muligheter til tilskudd til utvikling av læremidler for elever med behov for ASK i fagene naturfag og samfunnsfag.

Les mer

“Se hva jeg kan” – ny dokumentarfilm

”Se hva jeg kan” er navnet på en ny dokumentarfilm om ei jente med multifunksjonshemming og hennes muligheter i en inkluderende skole.

Les mer

Skatval skole viser vei

Ved Skatval skole går det tre elever med nedsatt talespråk, og som derfor er avhengig av alternativ og supplerende kommunikasjon. Måten skolen har håndtert utfordringene knyttet til disse elevene på, har gjort Skatval til en foregangsskole. Nå skal andre skoler over hele landet få nyte godt av arbeidet skolen har nedlagt. Skatval skole er en […]

Les mer