Tagarkiv: språk

Kurslederkurs: Ett skritt foran (trinn 4)

Tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling med professor Iréne Johansson. Ett skritt foran 4 er et kurs for de som selv skal holde kurs om tegn som støtte. Dets innhold og pedagogikk er innenfor Karlstad modellens tanker om språk, språkutvikling og språktrening. Målgruppe Personer som arbeider med barn med ulike språkvansker og som har […]

Les mer

Kurslederkurs: Ett skritt foran (trinn 3)

Tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling med professor Iréne Johansson. Ett skritt foran 3 er et kurs for de som selv skal holde kurs om tegn som støtte. Dets innhold og pedagogikk er innenfor Karlstadmodellens tanker om språk, språkutvikling og språktrening. Målgruppe Personer som arbeider med barn med ulike språkvansker og som har kjennskap […]

Les mer

Grunnkurs i ASK

Bruk av fotografi i kommunikasjonsløsninger | Enkle kommunikasjonsbøker/tematavler Kjenner du en person som mangler tale? Statped midt inviterer til kurs temakurs i ASK. Mennesker som mangler talespråk har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Denne kursdagen gir en enkel innføring i området. kl 09.00 – 12.00Språk, kommunikasjon og ASK Det gis en kort innføring i begrepene kommunikasjon […]

Les mer

Å gjøre det uforståelige forståelig

I sin artikkel i Spesialpedagogikk nr 10/2012 beskriver Anne Merete Tengs og Karin Torgerstuen hvordan dataprogrammet Sarepta kan være et hjelpemiddel for kommunikasjon og utvikling av språk iundervisningen med døvblinde elever.

Les mer

Barn og unge inviteres til språkkonkurranse

Nasjonalbiblioteket inviterer alle elever på 5.–10. trinn og i videregående skole til å delta i en konkurranse om språk. Konkurransen er del av Språkåret 2013. Noe for elever som benytter ASK?

Les mer

Knowing you, knowing me

Dette er tittelen på Annette Sundqvist sin doktoravhandling fra 2010. Den omhandler mentalisering hos barn som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon.

Les mer

Tidlig språkutvikling hos norske barn

“Tidlig språkutvikling hos barn – MacArthur-Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling” er publisert i norsk utgave og er nå i salg.

Les mer