Tagarkiv: språk

Spennende lekprosjekt i Sverige

Mio er en gutt på seks år med CP som bor i Sverige. Han kommuniserer med håndtegn og Bliss-tavle og er nå med i et spennende lekprosjekt som skal fremme barns muligheter til å kunne uttrykke seg.

Les mer

Språklig bevissthet

Møller-Trøndelag kompetansesenter frigir et hefte som er laget for å arbeide med språklig bevissthet med særlig vekt på barn som bruker grafiske tegn.

Les mer

Bliss som hjelpemiddel i utvikling av språkforståelse

Barn som har store og omfattende forståelsesvansker ser ikke ut til å profittere på vanlig brukte spesialpedagogiske metoder. Ikke bare representerer disse barna en stor pedagogisk utfordring, men også krav til kunnskapen pr. i dag ikke har i skolen.

Les mer

“En gåtefull ung mann” – prisbelønt historie om Tobias

Tobias på tolv år går på Fagernes skole på Finnsnes i Troms. Gjennom Statped Nords Arena-prosjekt har de voksne rundt Tobias utviklet større forståelse for Tobias sitt eget språk. Statpeds magasin “Rom for læring” mottok nylig pris for historien om Tobias.

Les mer

Kurs om tilrettelegging i skolen for barn med språkvansker

Kurset innledes med en teoretisk innføring om språkvansker hos barn. Deretter vil ulike prinsipper og mulige tilnærmingsmåter for praktisk tilrettelegging i skolen bli gjennomgått. På dette kurset skal praktisk tilrettelegging være i fokus, og deltakerne oppfordres til å komme med tanker, vurderinger og spørsmål fra sin egen praksis.

Les mer

“Det blir bliss!”

Dette er tittelen på en masteroppgave i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo våren 2010. Oppgaven omhandler foreldres erfaringer med valg og bruk av Bliss som alternativ og supplerende kommunikasjon.

Les mer

Språk uten tale

I juli-nummeret av NAKUs magasin Utvikling er det laget en reportasje fra Skatval skole med fokus på ASK i skolen. Her kan vi lese om Sverre, Mats og Aksel som deltar på aktivitetsdag ute i marka sammen med sine medelever.

Les mer