Tagarkiv: unge

Etterutdanning i ASK for PP-tjenesten

Det tilbys nå en etterutdanning i ASK for ansatte i PP-tjenesten med oppstart høsten 2017. Statped er ansvarlig for utdanningen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.  ASK er et fagfelt under stadig utvikling, og behovet for oppdatert kunnskap i kommunene er stort. Målsettingen med etterutdanningen er å styrke PPT sin kompetanse innenfor feltet. Blant annet ved å kunne: […]

Les mer

Unge og voksnes erfaringer med kommunikasjons- hjelpemidler

Maja Dahn Kiil sin masteroppgave i spesialpedagogikk stiller spørsmål om hvilke erfaringer og opplevelser unge og voksne har med kommunikasjonshjelpemidler. Undersøkelsen er basert på intervju av fire brukere av kommunikasjonshjelpemidler i alderen 16 til 60 år.

Les mer

Barn og unge inviteres til språkkonkurranse

Nasjonalbiblioteket inviterer alle elever på 5.–10. trinn og i videregående skole til å delta i en konkurranse om språk. Konkurransen er del av Språkåret 2013. Noe for elever som benytter ASK?

Les mer

Socialstyrelsen i Danmark har nylig publisert heftet “Jo, vi kan! – om unge med kommunikative funktionsnedsættelser”.

Les mer

Svensk modell for tidlig innsats for kommunikasjon

En rykende fersk rapport beskriver en modell for hvordan man ser for seg tidlig innsats overfor barn med store kommunikasjonsvansker i Sverige. Rapporten er skrevet med utgangspunkt i et prosjekt om evidensbasert habilitering og retter seg spesielt mot fagpersoner som arbeider med habilitering overfor barn og ungdom.

Les mer

Forelesningsnotater fra HIT-messen 2010

HIT-messen 2010 i Danmark gikk av stabelen 21.-22. september 2010. Arrangementet ble arrangert for 11. gang og årets HIT-messe hadde et rekordstort antall deltakere. Nå har Hjælpemiddelinstituttet publisert forelesningsnotater fra arrangementet.

Les mer

“Mer” “Ja” “Få”

Statped utga i 2006 en eksempelsamling med fokus på opplæring i enkle ekspressive uttrykk hos barn, unge og voksne med utviklingshemming / multifunksjonshemming. Heftet har som siktemål å gi leserne praktiske ideer, beskrive mulige framgangsmåter og inspirere til opplæring i enkle alternative uttrykksformer.

Les mer