Tagarkiv: utviklingshemming

Kurslederkurs: Ett skritt foran (trinn 4)

Tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling med professor Iréne Johansson. Ett skritt foran 4 er et kurs for de som selv skal holde kurs om tegn som støtte. Dets innhold og pedagogikk er innenfor Karlstad modellens tanker om språk, språkutvikling og språktrening. Målgruppe Personer som arbeider med barn med ulike språkvansker og som har […]

Les mer

Kurslederkurs: Ett skritt foran (trinn 3)

Tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling med professor Iréne Johansson. Ett skritt foran 3 er et kurs for de som selv skal holde kurs om tegn som støtte. Dets innhold og pedagogikk er innenfor Karlstadmodellens tanker om språk, språkutvikling og språktrening. Målgruppe Personer som arbeider med barn med ulike språkvansker og som har kjennskap […]

Les mer

Forelesning med Hillary Johnson

ISAAC Norge arrangerer en forelesning med Hillary Johnson fra Australia den 13. september i Oslo. Hun foreleser under temaet “Samhandling med voksne med utviklingshemming som har begrenset symbolstøttet kommunikasjon. Hvilke prosesser understøtter bygging av positive relasjoner?”

Les mer

Inkludering i en ulvetid

Torshovseminarene 2011 arrangeres 15.-16. september 2011. Temaet er “Elever med utviklingshemming i skolen – en ressurs eller belastning?”. Påmeldingsfrist er 15. juni 2011.

Les mer

Forelesningsnotater fra HIT-messen 2010

HIT-messen 2010 i Danmark gikk av stabelen 21.-22. september 2010. Arrangementet ble arrangert for 11. gang og årets HIT-messe hadde et rekordstort antall deltakere. Nå har Hjælpemiddelinstituttet publisert forelesningsnotater fra arrangementet.

Les mer

“Mer” “Ja” “Få”

Statped utga i 2006 en eksempelsamling med fokus på opplæring i enkle ekspressive uttrykk hos barn, unge og voksne med utviklingshemming / multifunksjonshemming. Heftet har som siktemål å gi leserne praktiske ideer, beskrive mulige framgangsmåter og inspirere til opplæring i enkle alternative uttrykksformer.

Les mer

Snakkebok

Mariëtte van Dijk ved Habiliteringstjenesten for barn i Vestfold har laget en snakkebok for et barn med utviklingshemning.

Les mer