Tagarkiv: veileder

Veileder om barn og unge med habiliteringsbehov

Helsedirektoratet har sammen med Utdanningsdirektoratet laget en veileder for samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren. Veilederen omtaler barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Les mer

Veileder om ALS og kommunikasjonsvansker

NAV SIKTE har nylig utgitt en veileder om ALS (amyotrofisk lateral sklerose) og kommunikasjonsvansker. Veilederen er utarbeidet av logopedene Tone Sandmo og Liv Stabell Kulø.

Les mer