Tagarkiv: voksne

Forelesning med Hillary Johnson

ISAAC Norge arrangerer en forelesning med Hillary Johnson fra Australia den 13. september i Oslo. Hun foreleser under temaet “Samhandling med voksne med utviklingshemming som har begrenset symbolstøttet kommunikasjon. Hvilke prosesser understøtter bygging av positive relasjoner?”

Les mer

Når øynene mestrer

Trygve er i slutten av 40-årene. Etter hjerneslag har han endelig fått en øyepeketavle han kan kommunisere med personer rundt seg. Sammen med Møller-Trøndelag kompetansesenter og andre samarbeidspartnere, har Trygve vært med på å lage tavla.

Les mer

Tal her?

Hvor stor er bruken høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler, og hvor nyttig er slike hjelpemidler? I et prosjekt ved NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag var målet å vurdere formidlingen av avanserte kommunikasjonshjelpemidler og betjeningssystem i Sør Trøndelag de siste tre årene. Prosjektet har evaluert suksesskriterier og fallgruver i prosessen, og nå foreligger prosjektrapporten “Tal her?”.

Les mer

Hvordan løfte kommunikasjon ut over grunnleggende behov?

Dette spørsmålet stilles i en prosjektoppgave fra ASK-studiet ved Høgskolen i Vestfold. Prosjektet beskriver erfaringer med hvordan det er mulig å legge til rette for kommunikasjon ut over grunnleggende behov hos voksne med et kommunalt dagtilbud.

Les mer

Forelesningsnotater fra HIT-messen 2010

HIT-messen 2010 i Danmark gikk av stabelen 21.-22. september 2010. Arrangementet ble arrangert for 11. gang og årets HIT-messe hadde et rekordstort antall deltakere. Nå har Hjælpemiddelinstituttet publisert forelesningsnotater fra arrangementet.

Les mer

“Mer” “Ja” “Få”

Statped utga i 2006 en eksempelsamling med fokus på opplæring i enkle ekspressive uttrykk hos barn, unge og voksne med utviklingshemming / multifunksjonshemming. Heftet har som siktemål å gi leserne praktiske ideer, beskrive mulige framgangsmåter og inspirere til opplæring i enkle alternative uttrykksformer.

Les mer

«Jeg forstår alt du sier»

Jane Svartskuren og Tanja Teigum har skrevet en prosjektoppgave fra ASK-studiet ved Høgskolen i Vestfold som omhandler kommunikasjon hos mennesker med afasi.

Les mer