Bildenes betydning for andre områder i livet


Det er foreldrene som først og fremst har vært initiativtakere, pådrivere og de fremste tilretteleggere for at bilder i dag har så stor betydning for Ingrid Kristine.

Gjennom årenes løp har de erfart at bilder har vært viktig for Ingrid Kristines utvikling som menneske og utviklingen av hennes personlighet.

Gjennom aktiv bruk av bilder har Ingrid Kristine fått styrket forståelsen av begreper i omgivelsene rundt seg. Dette er begreper som knyttes til gjenstander, personer eller aktiviteter. Tid er en vanskelig dimensjon å forstå for mennesker med samme forutsetning som Ingrid Kristine. Ved å bruke bilder som grunnlag for dialog, felles fokus og gjenopplevelser av hendelser og stemninger, ser det ut til at Ingrid Kristine har utviklet en viss forståelse av tid.

Ved bruk av bilder har Ingrid Kristine fått muligheten til å gjøre erfaringer med hendelser og personer. Det har gjort det lettere for henne å sette erfaringene inn i en rekkefølge og sammenheng i forhold til hverandre. Ved å bruke bildene på ulike måter over lang tid mener foreldrene at Ingrid Kristine har styrket sin selvopplevelse og identitet. Bruken av bilder er trolig også vært viktig for hvordan hun framstår i andre menneskers bevissthet.

Foreldrene til Ingrid Kristine synes å se en klar tendens til at hun med økende alder er blitt mer oppmerksom på og viser større interesse for bilder som medium. Ingrid Kristine kan fatte interesse for bilder i aviser som ligger i stua, eller for ukeblader med mye billedstoff. Hun kan strekke seg etter avisen eller bladet og begynne å bla i dette.

Det ser ut til at Ingrid Kristine differensierer mellom hvilke typer bilder hun interesserer seg mest for. Hun viser størst interesse for bilder med handlinger og mennesker, emosjoner, kjekke unge gutter og menn, pene unge jenter, gjerne bilder med detaljer, mennesker i samhandling, og dramatikk.

Et annet eksempel er hentet fra en utfordrende og til tider konfliktfylt situasjon som oppstår når Ingrid Kristine er til undersøkelse hos tannpleieren. I slike tilfeller bruker foreldrene bildeserier med nærfotografi av det å undersøke tennene. Dette gir Ingrid Kristine anledning til å gjenoppleve og bearbeide den vanskelige situasjonen slik at hun lettere kan forholde seg til den.

:: Les videre