Tematiske bildebøker


Det digitale kameraet har gitt foreldrene langt flere muligheter enn tidligere til å bearbeide bildene Ingrid Kristine skal bruke. Bilder fra dette kameraet kan tas inn i tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Word på datamaskinen. I Word kan bildene gis den størrelse og plassering som foreldrene ønsker, og bildene kan kommenteres med enkel tekst. Teksten er ment til personer som ser på bildene sammen med Ingrid Kristine.

Med disse mulighetene begynte foreldrene å lage bildehefter. Bildeheftene er laget i A4 format, og kan bestå av sider med ulik oppstilling av bildene. Enkelte sider kan ha mange bilder slik at en side til sammen representerer en hel liten historie, for eksempel en tur. Bildeheftene har også store variasjoner i sidetall. Bildeheftet for sommerferien 2003 inneholder bilder fordelt over flere sider, mens en tur på Veidholmen på Mørekysten ble laget som en enkelt side med flere bilder. I andre hefter kan en historie eller hendelse presenteres med ett stort bilde på siden, ledsaget av en tekst som forklaring.

I dag har bildeheftene mer og mer avløst bildebøkene når nytt bildemateriell lages, men fortsatt brukes de eksisterende bildebøkene. På sammen måte som bildebøkene, er også bildeheftene laget tematisk. Den enkle tilvirkningen av heftene har gitt foreldrene stor fleksibilitet i hvordan bilder kan stilles opp i det enkelte hefte.

En stor fordel med bildehefter har vært at de er enkle å reprodusere. Når et hefte først er laget på datamaskinen, kan det hentes fram og skrives ut i så mange eksemplarer de har behov for. Når et hefte er utslitt, eller når et hefte også skal brukes på skolen eller i avlastningsboligen, kan foreldrene skrive heftet ut på nytt.

Foreldrene har gjort gode erfaringer med å skrive bildeheftene på  80 grams papir. Dette er tykkere og stivere og lettere i bruk til formålet, og det varer lenger enn vanlig skriverpapir.

:: Les videre