Bilder på DVD


Det elektroniske formatet til de digitale bildene har gjort det mulig for foreldrene å lage bildeserier også på DVD, slik at bildene kan vises på TV-skjermen.

Når foreldrene skal lage bildeserier på DVD, overfører de først bildene fra det digitale kameraet til datamaskinen. På datamaskinen kan de organisere bildene i ulike kapitler, slik at hvert kapittel blir en egen bildeserie. Når dette er gjort, lager de DVD-platen ved å overføre eller ”brenne” bildene til platen.

Når Ingrid Kristine skal se på bildene, legges DVD-platen i DVD-spilleren som er koblet til TV-apparatet. DVD-platene kan være laget slik at de kan velge hvilken bildeserie (eller kapittel) de vil se bilder fra. Foreldrene hjelper Ingrid Kristine til å velge ved å bruke fjernkontrollen til DVD-spilleren.

Når en bildeserie er valgt, brukes fjernkontrollen til å bla mellom bildene slik at TV-skjermen viser ett og ett bilde av gangen. Fjernkontrollen som de bruker, har for små og lite funksjonelle knapper til at Ingrid Kristine kan betjene den selv. Neste skritt i tilrettleggingen for å se på bilder på DVD-platen kan være å erstatte den originale fjernkontrollen med en ny som har større knapper. Da kan Ingrid Kristine betjene fjernkontrollen selv.

Bruk av TV-apparatet som skjerm skaper en annen sosial arena for å se på bilder sammen med familien eller venner som er på besøk. Det kan være lettere for alle å rette fokus på TV-skjermen, og ved å legge bildene over på DVD, kan Ingrid Kristine se bildene på en større skjerm enn hva hun har mulighet til på datamaskinen. For Ingrid Kristine er det bra å kunne se på bilder i et så stort format.

:: Les videre