Musse

Bildeserier i Musse


I tillegg til å bruke bilder fra det digitale kameraet i bildehefter og se bilder på bærbar PC, har foreldrene laget mange bildeserier ved hjelp av dataprogrammet Musse. Bildeseriene i Musse er elektroniske bildealbum som vises på datamaskinen.

I Musse kan bildene suppleres med tale eller musikk. En bildeserie inneholder som regel et utvalg bilder fra en bestemt situasjon eller hendelse. I hver bildeserie vises ett og ett bilde etter hverandre på dataskjermen. Hvor mange bilder en bildeserie skal inneholde, bestemmer de selv. De ulike bildeseriene inneholder derfor et ulikt antall bilder.

Til noen bilder har foreldrene lest inn kommentarer. Til andre bilder kan det være spilt inn musikk fra CD, eller det kan være lagt lydeffekter til bildene. Det er også laget bildeserier som er ment å fungere sammen med avspilling av musikk-CD-er på datamaskinen.

Noen ganger mister Ingrid Kristine fort interessen for å se på bildene, mens hun andre ganger kan se serien ferdig for så å gi tegn til at hun vil se mer.

Bildeseriene i Musse representerer i dag den mest selvstendige måten Ingrid Kristine kan se i bilder på uten å være avhengig av andre.

Ingrid Kristine må ha hjelp til å finne fram til den bildeserien hun vil se på. Når den voksne som er sammen med henne har funnet fram serien, kan Ingrid Kristine selv styre selve framvisningen. Dette gjør hun ved å bruk en såkalt ”babymus”. Dette er en mus som er noe mindre enn en vanlig datamus. Ingrid Kristine bruker musen som en slags bryter ved at hun klikker på en av museknappene for å bla videre til neste bilde. Venstre og høyre museknapp har samme funksjon i programmet. Slik fungerer musen som en slags bryter.

På datamaskinen er det montert en ekstra mus som gir den voksne som starter bildeserien, mulighet til å velge bildeserie for Ingrid Kristine.

Tidligere brukte hun ulike typer brytere for å bla fra bilde til bilde på datamaskinen. Ved å trykke på bryteren som var koblet til datamaskinen, kunne Ingrid Kristine selv bla fra bilde til bilde. Etter hvert fant foreldrene ut at ”babymusen” var bedre egnet for henne.

En alternativ løsning for Ingrid Kristine kan være å bruk en berøringsskjerm der hun også kan velge hvilken bildeserie hun vil se. Dette kan gjøres ved å lage et ikon på Skrivebordet på datamaskinen for aktuelle bildeserier som hun kan trykke på for å starte bildeseriene. Foreldrene til Ingrid Kristine har laget fire ikoner på Skrivebordet til dette formålet. Programmet Musse har også en funksjon for å lage menyer der hun kan velge bildeserier fra en meny foreldrene selv har laget. Denne muligheten er foreløpig ikke prøvd ut.

:: Informasjon om programmet Musse

:: Les videre