Ingrid Kristines historie

Dette er en liten historie om hvordan bilder har blitt en viktig del av livet til en jente som heter Ingrid Kristine.
 
Trøndelag kompetansesenter vil takke Ingrid Kristine for hennes entusiasme for oss som fremmede mennesker og hennes vinnende vesen som lett smitter over på andre. Vi vil også takke foreldrene for et godt samarbeid om å dokumentere hvordan Ingrid Kristine bruker bilder, og deres villighet til å åpne sitt hjem og sin historie for oss.

Vi håper denne historien kan inspirere andre foreldre og nærpersoner til å se mangfoldet som ligger i å bruke bilder og video sammen med sine barn. Vår oppfordring er å gi rom for nysgjerrigheten og gjøre egne forsøk på å bruke bilder, ha mål som er realistiske og la positive erfaringer være næring for videre arbeid.
 
Logo NONITE
Dokumentasjon av Ingrid Kristines erfaringer er gjort med økonomisk støtte fra tidligere Rikstrygdeverket, senter for IKT-hjelpemidler, NONITE (nå NAV Nonite).
 
Det finnes også en papirutgave med bilde- og videoeksempler på medfølgende DVD. Denne kan bestilles hos Trøndelag kompetansesenter. Papirutgaven finnes forøvrig som PDF-dokument og kan fritt lastes ned.
 

Relansering

Bilder til dialog og opplevelse ble første gang publisert i 2004 av Jørn Østvik og Frode Lauvsnes ved Trøndelag kompetansesenter. Nettressursen ble relansert i januar 2008.


Pasted Graphic