Den første interesse vekkes


page36_4_1
Som mange andre barn gikk Ingrid Kristine i barnehage da hun var liten. Vår historie starter da hun var omtrent 4 år gammel.

På den tiden begynte nærpersoner å legge spesielt merke til noe de så på videoopptak fra barnehagen. På opptakene så de at Ingrid Kristine viste tydelige tegn på interesse for bilder i bøker de leste i barnehagen.

For henne var bildene et spennende blikkfang, og en visuell støtte til historier som ble lest.
page36_5_1


Nærpersonene rundt Ingrid Kristine erfarte at hun likte bedre bilder som var detaljrike framfor de enklere ”pedagogisk riktige” bildene som var tatt mot nøytral bakgrunn. Dette var en erfaring mange ved første øyekast kunne synes var stikk i strid med hva en kunne forvente.

Parallelt med dette begynte Ingrid Kristine å bruke pictogram. Hjemme og sammen med foreldre, ble pictogrammene brukt for å utvikle hennes
page36_6_1
kommunikative muligheter og strukturere hverdagen.

Ingrid Kristine hadde en filttavle med pictogrammer på veggen hjemme. Ved å krype langs gulvet, kunne hun bevege seg bort til filttavlen og hente pictogram fra tavlen. Dette var en av flere kommunikasjonsformer hun brukte for å vise hva hun ønsket å gjøre. Pictogrammene ble samtidig brukt til å markere overgang fra én aktivitet til en annen. På denne tiden hadde hun også fått rullestol. Etter hvert som hun ble bedre til å betjene denne, begynte hun mer og mer å kjøre direkte til døren som
page36_7_1
et signal om at hun ville ut, framfor til filttavlen for å hente pictogrammet som skulle vise at hun ville ut. Pictogrammene ble også samlet i en pictogramperm.

På barnehagen brukte de pictogram til valg av aktiviteter og ved overgang fra en aktivitet til en annen. Pictogrammene var tilgjengelige overalt der Ingrid Kristine kunne bevege seg. Ingrid Kristine kunne selv hente pictogram og bruke disse for å uttrykke hva hun ville.

:: Les videre