Bilder i privat læremiddelproduksjon


page36_0_1
En grunnleggende regel som foreldrene har arbeidet ut fra, har vært at bildemateriellet de har framstilt gjennom årene, skal være bruksmateriell for Ingrid Kristine. Det skal ha en reell nytte, og ikke være staffasje for Ingrid Kristine. Ingrid Kristines nytte og behov har vært et viktig utgangspunkt for tenkningen rundt bruk og tilrettelegging av bilder.

Et mål har vært at materiellet skal brukes så lenge det holder. Foreldrene har ikke vært redd for at materiellet skulle bli ødelagt som følge av flittig bruk eller røff behandling. Når det har blitt utslitt,
page36_1_1
har de erstattet dette med nytt bildemateriell.

Ingrid Kristine bruker bilder mye. Det er vanskelig å tallfeste hvor mye tid hun bruker, men foreldrene forteller at hun bruker bilder hver dag, ofte flere ganger om dagen - til dialog og opplevelse.

:: Les videre
page36_2_1