Utvikling på flere områder


video1
Erfaringene fra førskolealderen fram til i dag er grunnlaget for betydningen bilder har for Ingrid Kristine i dag. Ingrid Kristines bruk av bilder er en historie som har utviklet seg over tid på særlig tre områder:
 
• Hvordan bilder er framskaffet (bildekilde)
• Hvordan bildematerialet er utformet (bildeformat)
• Målsetting med bruk av bildene (intensjon)

Utviklingen på disse tre områdene har gått parallelt, og utviklingen på ett område har ofte påvirket utviklingen av de andre områdene.
page36_14_1
Foreldrene til Ingrid Kristine er de som hele tiden har ført ideene og arbeidet framover. Erfaringene som har vært grunnlaget for at ting kunne utvikle seg, er resultat av nysgjerrighet, interesse og ønsker om å skape et bedre liv for Ingrid Kristine.
 
I utarbeidelsen av Ingrid Kristines historie, var hun selv inkludert i prosessen rundt opptakene av seg selv. Det er hennes foreldre som har vært ansvarlige for videoopptakene, og de har sammen med Ingrid Kristine sett på opptakene. Gjennom denne prosessen har foreldrene fått forsterket erfaringene
page36_15_1
med betydningen av å bruke video som én måte å dele opplevelser på.

Bildet nest nederst til høyre viser Ingrid Kristines begeistring mens hun ser på opptak sammen med mamma og mormor.

Det nederste bildet er fra en situasjon der hun og far skulle se DVD-film på TV samtidig som mor skulle gjøre videoopptak av situasjonen til dette erfaringsheftet. Displayet på videokameraet som viste hva videokameraet tok opptak av, var tilfeldigvis
rettet mot Ingrid Kristine.
page36_16_1
Da hun ble klar over videobildene av seg selv i displayet, ble hun mer opptatt av disse enn av filmen hun og far skulle se.

:: Les viderepage36_17_1
page36_18_1