Dialog og felles fokus


video2
Ingrid Kristine har ikke verbalt språk. Bildene hennes blir i stedet et viktig grunnlag for dialog, felles fokus og opplevelser med foreldrene og personer som er på besøk i hjemmet.

Hun liker godt å bla i bilder. I dag skjer det som regel sammen med andre. Tidligere forsøkte Ingrid Kristine å bla i bildene på egen hånd. En utfordring for henne var da motorisk å klare å bla fra side til side i bildebøkene og i bildeheftene. Hun hadde lett for å bla flere sider på en gang, slik at hun ikke fikk mulighet til å se alle sidene før hun var ferdig.

video3
Foreldrene har erfart at Ingrid Kristine kan delta aktivt og bla mellom sidene ved å håndlede personen hun sitter sammen med. Dette kan skape fin kontakt mellom de to.

I andre sammenhenger brukes bildene som felles fokus for flere mennesker. Som i andre familier tar foreldrene av og til fram bilder når familien har besøk. I slike situasjoner er bildene fine til å skape felles fokus mellom Ingrid Kristine, familien og de som er på besøk. Bildene blir brukt til å inkludere Ingrid Kristine med i fellesskapet i hjemmet, og gjennom sin deltakelse kan hun bli mer synlig og tydelig for andre.
video4

Bildeformatene veksler mellom bildebøker, bildehefter, kameradisplay, bilder på bærbar datamaskin, bilder på DVD vist på tv-skjerm og bildeserier i Musse på datamaskinen. Bildene kan være hentet fra situasjoner på skolen eller turer familien har vært på, som for eksempel rafting i Oppdal der Ingrid Kristine var med i båt. Det kan også være ting Ingrid Kristine har gjort sammen med den eller de som er på besøk.

På skolen bruker Ingrid Kristine bildeheftene og bildeserier på datamaskinen til dialog og felles fokus.
video5
Når hun er sammen med medelever, blir dette hennes måte å vise hva hun holder på med på skolen og i fritiden.

Personalet på skolen forteller at Ingrid Kristine er veldig glad i å vise dem bildehefter som beskriver ting hun vært med på.

Skolen lager ikke bildehefter selv, men tar ofte bilder med det digitale kameraet når Ingrid Kristine er på skolen. Bildene følger med kameraet hjem, der foreldrene lager bildehefter av bildene skolen har tatt.
video6


Skolen har fått laget bildeserier på papir. Dette bruker de som grunnlag for dialog med Ingrid Kristine. Dette kan eksempelvis være bilder av dyr, dagligdagse situasjoner, situasjoner på skolen og i trafikken. Felles for bildeseriene er at bildene gir uttrykk for noe som er kjent for Ingrid Kristine, noe hun har et forhold til.

Bildeseriene på papir bruker Ingrid Kristine ofte sammen med Trude, en annen elev hun deler mye tid sammen med på skolen. Det er en voksne som tilrettelegger og styrer situasjonen. Den voksne kan sette på en kassett med lyd, for eksempel trafikklyd. Ingrid Kristine og Trude skal da plukke ut riktig bilde til lyden. Som regel blir det slik at Trude plukker ut bildet, og Ingrid Kristine får se bildet etterpå. Ingrid Kristine er ofte godt motivert for slike øvelser, og kan sitte å se på bildet inntil en ny lyd avspilles.

På skolen kan Ingrid Kristine bruke bildeseriene på datamaskinen sammen med Trude. Ingrid Kristine er den som blar fra bilde til bilde ved hjelp av minimusen. Slike situasjoner brukes som utgangspunkt for dialog mellom Ingrid Kristine, Trude og den voksne, der den voksne benevner ting de ser på bildene. Ingrid Kristine kan være veldig konsentrert i slike situasjoner, og Trude liker godt å se på bildene.

:: Les videre