Opplæring


Foreldrene til Ingrid Kristine vil framheve betydningen av at det settes av god tid i startfasen slik at pedagoger og andre nærpersoner kan sette seg inn i de verktøyene og arbeidsmetodene som skal brukes i tilretteleggingen.

De vil også framheve at det er viktig med fokus på arbeidsmåter, og at det utvikles gode holdninger og rutiner for arbeidet. Ingrid Kristines foreldre har erfart at mulighetene og variasjonene som ligger i Ingrid Kristines bruk av bilder, har utviklet seg etter hvert som familien har tatt bildemateriellet i bruk.

:: Les videre