Utveksling av bilder


Hjemmet, skolen og avlastningsboligen til Ingrid Kristine har et samarbeid om utveksling av bildemateriale. På alle tre arenaene tas det bilder med det digitale kameraet. Bildene brukes som øyeblikksbilder, men delvis også som grunnlag for bildehefter og bildeserier som foreldrene lager i Musse.

Hjem, skole og avlastningsbolig utveksler bilder som ligger på det digitale kameraet. Bildene brukes til å gjenoppleve hendelser og stemninger Ingrid Kristine har erfart på de ulike arenaene ved å se på bildene i kameradisplayet.

En del av disse bildene bruker foreldrene til å lage bildehefter. Bildeheftene følger ofte med i sekken til Ingrid Kristine, både til skolen og når hun er i avlastningsboligen.

Foreldrene lager også bildeserier på bakgrunn av bilder tatt med det digitale kameraet. Bildeserier som består av bilder skolen har tatt, utveksles mellom hjem og skole ved at foreldrene sender bildeserier på diskett til skolen. Skolen legger bildeseriene inn på Ingrid Kristines datamaskin på skolen, slik at hun kan bruke dem der.

:: Les videre