Kopirettigheter

 1. Kopiering og distribusjon av verket i uendret form
  Du kan fritt kopiere dette verk uendret og distribuere det på ethvert medium, forutsatt at du sammen med hver kopi beholder denne lisens og en henvisning til verkets kilde.

  Du kan velge å kreve penger for kopiering og distribusjon av innholdet, for undervisning i innholdet, for brukerstøtte og garantier i forbindelse med innholdet. Hvis du gir verket videre til andre, har du plikt til å påse at du selv eller andre gir mottakeren adgang til en gratis elektronisk utgave av innholdet - for eksempel via internett, og at det i hvert eksemplar tydelig angis hvordan man kan få tak i utgaven som er gratis.

 2. Endring av innholdet
  Du må gjerne endre i dette verk eller deler av det (og dermed lage et nytt verk basert på dette verk) og distribuere det som nevnt ovenfor, forutsatt at du oppfyller alle følgende krav: Du skal sørge for at det nye verk inneholder en tydelig anmerkning om at du endret det, hva du endret og datoen for endringene.

  Hele det nye verket skal være omfattet av samme rettigheter og betingelser ("lisens"), som det opprinnelige verk.

 3. Plikter
  Enhver anvendelse, kopiering eller distribuering betraktes som en aksept av denne lisens og dens betingelser. Ved overtredelse av lisensbetingelsene, vil alminnelig opphavrettslig beskyttelse være gjeldende for hele verket og vil dermed gjøre person eller personer erstatningspliktige for enhver uautoriserte anvendelse.

 4. Garanti
  Innholdet leveres "som det er", uten noen form for garanti for kjøps, bruks- eller nytteverdi, med mindre det er gitt en særskilt skriftlig garanti om dette.